सोवा रिग्पा : ओझेलमा परेको उपचार पद्धति

मानिसमा काम, क्रोध र अविद्या (अज्ञानता) बाट नै विभिन्न रोगको सिर्जना (जन्म) हुने हुन्छ । कामबाट वायु, क्रोधबाट पित्त र विभिन्न अविद्याबाट कफजन्य रोग लाग्छ । गलत आहार-विहार, मौसमको फेरबदल र तत्सम्बन्धी गर्नुपर्ने व्यवहारको अनभिज्ञता पनि रोग लाग्नाको अर्को कारण हो । हामी मानव लगायत चराचर जगतमा भएका सम्पूर्ण प्राणी पञ्चतत्वबाट बनेका हुन्छन् । पृथ्वी(सा),…