मान्छे र चिया

✍ राजेश ढुङ्गाना मान्छेलेजम्माजम्मी देख्ने भनेकोएक जोरआँखाले देख्नेदूरीसम्म न रहेछजन्म देख्तैनमृत्यु देख्तैन ! ■ जीवनभरिभ्रम देख्तछ रभ्रमहरू मात्र देखिरहन्छत्यसैलाईसत्य ठानेर !■तर मानिससाँच्चैमा चाहिँचियाकोएक कप मात्र रहेछजो खाँदा सकिन्छर नखाए पनि फ्याँकिन्छ !