बजारमा कृत्रिम अभावको सङ्केत, मूल्य बढाउने दाउमा व्यापारी

प्रतिक्रिया