खुल्यो प्रचण्ड भड्किनुको गुप्त कारण, सत्तापक्षभित्रै महासङ्ग्रामको सङ्केतप्रतिक्रिया