कृष्णनगरमा मृत्यु हुने युवक भारतीय भएको दाबीप्रतिक्रिया