कुलेखानी तेस्रोको परीक्षण १५ दिनभित्र, प्रसारण लाइन निर्माण भने सुस्त

प्रतिक्रिया