किन फिर्ता गरिँदै छन् ‘मन्त्रीस्तर’का राजदूत ?

प्रतिक्रिया