ऋणीलाई सडकको बास, सुरेन्द्रलाई सर्वस्व ! ऋण लिनेहरू होसियार !!

प्रतिक्रिया