अस्पताल डाक्टर बिहिन भएपछि बिरामी मारमा

अस्पताल डाक्टर बिहिन भएपछि बिरामी मारमा