‘हामी सुध्रिएका छौं, अब लाभांश दिन्छौं’

प्रतिक्रिया