सत्यको खोजी गर्नेले आफूलाई पनि सत्यको कसीमा जाँच्नुपर्दैन र ?

प्रतिक्रिया