यसरी बस्दै छ अधिनायकवादको जग, तेह्र घटना-सन्दर्भले पैदा गरायो गम्भीर शङ्का !

प्रतिक्रिया