यसकारण पैदा भयो वीरेन्द्रमा नीराजनलाई राजा बनाउने सोच

प्रतिक्रिया