मागअनुसारको विद्युत छ, अनियमित विद्युत ‘लोडसेडिङ’ होइन

प्रतिक्रिया