‘बेसारे’ कार्यकर्ताको हुलबाट जन्मिरहेछन् भ्रष्ट र अनैतिक नेताहरू

प्रतिक्रिया