बजेट अभावका कारण मल खरिदमा समस्या, मल अभावको सङ्केत

प्रतिक्रिया