पूर्व श्री ५ ले भने, ‘वर्तमान सरकारसँग जनता सन्तुष्ट छैनन्’

प्रतिक्रिया