पाउरोटीको मूल्य वृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन, २२ को मृत्यु

प्रतिक्रिया