न्यायाधीशको क्वार्टरमै चोरी र आक्रमणको प्रयासप्रतिक्रिया