नदीको जलप्रवाहमा कमी आएपछि विद्युत उत्पादनमा ६० प्रतिशतले गिरावट

प्रतिक्रिया