दीपेन्द्रले बोलाए भन्दै त्रिलोचनले यसरी आफैँलाई जलाए

प्रतिक्रिया