ट्रम्पको कार्यकाल समाप्त हुने वर्षसम्ममा ‘अन्तरिक्ष सैन्य बल’ निर्माण गर्ने अमेरिकी घोषणा

प्रतिक्रिया