ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएका जगदम्बा लगायत ५ उद्योगको बक्यौता ४ अर्ब बढि

प्रतिक्रिया