चेतनाको स्तर उन्नत नभएसम्म कम्युनिष्टबाट झुक्किरहने छौँ

प्रतिक्रिया