घरजग्गा ऋण, रियलस्टेटलगायत क्षेत्रमा दिइने ऋणमा कडाइ गर्ने संकेत

प्रतिक्रिया