पुगेनन् स्थानीय तहमा बैंक, ५ सय १० स्थानमा मात्र वाणिज्य बैंकको शाखा

प्रतिक्रिया